Dr. Öğr. Üyesi SEDA ŞEHRİBAN GÜNGÖR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEDA ŞEHRİBAN GÜNGÖR

T: (0282) 250 2812

M sedagungor@nku.edu.tr

W sedagungor.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hukuk Fakültesi
Bölüm:Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÖZEL HUKUK (DR)
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez: Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi
Yüksek Lisans
Üniversite: GOLDEN GATE UNIVERSITY (ABD)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SCHOOL OF LAW
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2000-2001
Tez: Uluslararası Ticari Tahkim (2001)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME / TİCARET HUKUKU
2011-
Araş. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
2004-2011
İdari Görevler
Dekan Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
2019-
Erasmus Koordinatörü TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2018-2019
Arabuluculuk Komisyonu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2018-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
2018-
Anabilim Dalı Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ - TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
2014-2019
Mevzuat Komisyonu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2014-
Bölüm Başkan Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2012-2019
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2012-2015
Enstitü Müdür Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2012-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
AVUKAT İŞBANKASI 2003-2004
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Hukuk Temel Alanı / Ticaret Hukuku
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNGÖR S. Ş., Ticari İşletmenin Malvarlığı Unsurlarının Bir Kısmının veya Malvarlığının Bütününün Rehni, BNEJSS Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 117-124, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. GÜNGÖR S. Ş., Ticaret Şirketlerinde Sermaye ve Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmesi, BNEJSS Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 110-117, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
3. GÜNGÖR S. Ş., Banka Birleşmelerinin Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi ve Banka Birleşmelerine Rekabet Kurulu Tarafından Verilecek İzin, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, pp. 142-153, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNGÖR S. Ş., Adi Ortaklığın Ticaret Unvanı ve Unvanın Müştereken Kullanılması, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 16, ss. 801-816, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. GÜNGÖR S. Ş., 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığa Tanınmış Olan Haklar, TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 1-14, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. GÜNGÖR S. Ş., Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Kapsamında İşletme Adı ve İşletme Adının Korunması, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 18, ss. 193-209, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. GÜNGÖR S. Ş., ABD Hukukunda Yeniden Örgütlenme Talebinin Kabulünün Sözleşmelere Etkisi, Prof.Dr. Yavuz ALANGOYA’ya Armağan, Alkım Yayınevi (ISBN 978.994.414.803-0), ss. 419-435, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. GÜNGÖR S. Ş., Çekte Düzeltme Hakkı, Doç.Dr. Mehmet SOMER’in Anısına Armağan, Beta Yayıncılık (ISBN 9.789.944.148.030), ss. 129-143, 2006.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÜNGÖR S. Ş., TÜRK HUKUKUNDA BANKALARIN BİRLEŞMESİ, Yayın Yeri: ON İKİ LEVHA, 2011.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜNGÖR S. Ş., Ticari İşletmenin Rehni, VI. IBANESS Kongreler Serisi (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. GÜNGÖR S. Ş., Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu’ndan Kaynaklanan Görevleri, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17 (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. GÜNGÖR S. Ş., Limited Şirketlerde Müdürlerin Atanması, Yetkilerinin İçeriği,Sınırlandırılması ve Kaldırılması, III. IBANESS Kongreler Serisi (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Üyelikler
Tekirdağ Valiliği İnsan Hakları Komisyonu, Üye, 2017-2018.
Türkiye Barolar Birliği, Üye, 2003-.
İstanbul Barosu, Üye, 2003-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
III. IBANESS Kongreler Serisi, Yer:Edirne/Türkiye  , Düzenleyenler:IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of Macedonia, 04.03.2017-05.03.2017.